EOS Imaging

  • Brands
TMB
TMB سیستم رادیولوژی و تصویربرداری موبایل سیستم TMB یک سیستم تصویربرداری رادیولوژی باتری دار است که توانایی انجام بسیاری از تصویربرداری های کلینیکی را دارد. سایز کوچک و موتور تعبیه شده در دستگاه حرکت...
EOS دستگاه تصویربرداری سه بعدی بصورت ایستاده ویژگی­های اصلی دستگاه ● مبتنی بر اختراع آشکارساز فیزیکی ذرات گاز با انرژی بالا برنده جایزه نوبل سال 1992         ● تصویربرداری در حالت weight bearing ●...