SOLARY

SOLARI

تکنولوژی پالس مربعی

آسیبهای عروقی

آکنه

برداشتن موهای زائد

جوانسازی پوست

تکنولوژی پالس مربعی

دقت و کیفیتی که به آن نیاز دارید

SOLARI یک سیستم IPL جدید است که با توجه تکنولوژی cutting-edge مورد استفاده در دستگاه، درمان دقیق و موثر را بدون عوارض جانبی تضمین می کند. برخلاف سایر سیستمهای IPL موجود در بازار، SOLARI با تکنولوژی پالس مربعی، توان در دسترس حین اعمال پالس را به حداکثر می رساند در نتیجه درمانی یکنواخت و بدون عوارض جانبی ناشی از نقاط داغ (نقاطی با انرژی بسیار بالاتر ) را تضمین می کند.

درمان قابل اطمینان

فیلتر قطعی تیز SOLARI بطور ویژه برای هدفگیری انتخابی و موثر کروفورها در بافت طراحی شده است. با توجه به طراحی ویژه دستگاه توزیع طیفی موج در زمان درمان تغییری نمی کند. این ویژگی دستگاه SOLARI قابلیت اطمینان و یکسانی نتایج حاصل از درمان را بسیار بالا می برد.

تضمین درمانی آسان و بدون درد

نرخ تکرار سریع SOLARI تا جایی که ممکن است درد و ناراحتی ناشی از فرآیند درمانی را کاهش می دهد.

درمان دقیق و نتایج قابل پیش بینیhttp://www.international.lutronic.com/img/solari_infographictip01.gif

استفاده از فیلترهای قطعی دقیق توزیع طیفی را بهبود می بخشند

هدف  استفاده از فیلترهای قطعی دقیق در هر سیستم IPL ، توزیع لیزر با طول موج بهینه در نقطه قطع است تا کروموفور هدف در بافت مورد تابش قرار بگید. در صورت استفاده از فیلتر قطعی غیردقیق طول موج برای کروموفور هدف بهینه نخواهد بود و کارایی بهینه بدست نخواهد آمد. در شکل سمت چپ توزیع طیفی SOLARI مناسب برای فیلتر با قطع در نقطه 570 nm در مقایسه با سایر دستگاه ها نشان داده شده است. طیف SOLARI در نقطه موردنظر دامنه بیشتری دارد که توزیع بهتر انرژی را تضمین می کند، از طرفی شیب طیف در اطراف نقطه قطع برای SOLARI شدیدتر و درنتیجه قابلیت انتخابی آن بهتر است. برای جبران این موضوع می توان انرژی اعمالی را بالاتر برد ولی این کار خطر ایجاد عوارض جانبی ناشی از اعمال درمان قوی تر را بالا می برد. SOLARI می تواند با سطح انرژی پالس پایینتر نتایج بهتری کسب کند و بر همزمان حاشیه امنیت را نیز رعایت کند.

شیب تند توزیع طیفی نشان می دهد که پالسهای SOLARI انتخابی هستند و می توانند برای یک کاربرد خاص اختصاصی شوند درنتیجه با انرژی کمتر نتایج بهتر با عوارض جانبی کمتر ایجاد می کند.

توزیع طیفی مستقل از زمان

در دستگاه های IPL  معمولی پدیده ای بنام جیتر طیفی اتفاق می افتد که در آن توزیع طیفی موج IPL در طی زمان اعمال پالس تغییر می کند در نتیجه میزان انرژی اعمالی در بعضی طول موجها بصورت غیربهینه به کروموفورهای هدف منتقل می شود. SOLARI اما از یک تکنولوژی بنام توزیع طیفی مستقل از زمان بهره می برد که مانع از تغییر توزیع طیفی در طی زمان اعمال پالس می شود بنابراین این دستگاه طول موج بهینه برای کروموفور هدف را با شدت یکسان در تمام مدت دوره پالس اعمال می کند.

پالس مربعی با کیفیت بالاhttp://www.international.lutronic.com/img/solari_infographictip02.gif

توزیع فضایی موج درمانی در طول موج باید تا جای ممکن یکنواخت باشد، از آنجاییکه مناطقی با توان بالاتر می توانند روی بافت نقاط داغ و درنتیجه عوارض جانبی ایجاد کنند. موجهای معمول IPL توزیعی تقریبا گوسی شکل دارند (همانطور که در سمت چپ تصویر نشان داده شده است). برای بدست آوردن توان بهینه در اطراف موج لازم است که در نقطه مرکزی توانی بالاتر از میزان مورد نیاز اختیار شود که می تواند عوارض جانبی ایجاد کند. تکنولوژی پالس مربعی SOLARI تضمین می کند که توان اعمالی به بافت در تمامی ناحیه تحت درمان به صورت یکنواخت اعمال شود  (همانطور که در سمت راست تصویر نشان داده شده است) درنتیجه بعد از هر فرآیند درمان نتایج قابل پیش بینی حاصل می شود.

توزیع یکنواخت انرژی

توانایی اپتیکال بالای تیپ سپفایر دستگاه SOLARI توزیع بسیار یکنواخت انرژی به بافت هدف را تضمین می کند. وجود تیپ درمانی قوی به همراه فیلترهای قطعی دقیق، تکنولوژی طیف فرکانسی مستقل از زمان و توزیع پالس مربعی امکان رسیدن به نتایج با کیفیت بسیار بالاتر و با استفاده از سطح انرژی پایینتر را فراهم می کند. در نتیجه این موضوع احتمال وقوع عوارض جانبی بصورت قابل ملاحظه ای کمتر می شود.

فرآیند درمانی راحت و بدون درد

گستره ای از ویژگی ها

سیستم خنک کننده پوست

سیستم ابداعی خنک کننده پوست SOLARI دمای بین تیپ سپفایر و پوست در نقطه اتصال را کنترل کرده تا در عین تامین آسایش بیمار، درمانی ایمن و موثر را تضمین کند. این سیستم خنک کننده پوست می تواند برای انجام درمانی ایمنتر دمای بافت اطراف و بافت هدف را بیشینه کند.

نرخ تکرار سریع

زمان درمان برای پزشکان بسیار مهم است از آنجاکه درمانهای سریعتر بیماران را راضی نگه داشته و در عین حال به پزشکان امکان درمان بیماران بیشتر در مدت زمان معین را می دهد. SOLARI نسبت به سایر دستگاه های موجود نرخ تکرار بسیار سریعی دارد که زمان درمان را بصورت قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

تنوع فیلترهای قطعی دقیق

SOLARI مجهز به طیف وسیعی از فیلترهای قطعی دقیق است که به آسانی تغییر می کنند. این فیلترهای قطعی جدیدبرای کاربرد در بیماری ها و حالات مختلف طراحی شده اند و می توانند انتظارات پزشک و بیمار را بطور هم زمان برآورده کنند.

http://www.international.lutronic.com/img/solari_tips.gif

Product type: 
Dermotology
Brand type: 
Lutronic