Orthopedics

  • Products
Aries درمان برون اندامی با shockwave درمان برون اندامی با shockwave یک روش غیرتهاجمی و قابل پیاده در مطب است که نیاز به بیهوشی ندارد. Shockwave ها از خارج بدن به محل احساس ناراحتی منتقل می ­شود. در...